رایانت فاضلی

uncle vegetable seller

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

شعر عمو سبزي فروش انگليسي

شعر عمو سبزي فروش انگليسي uncle vegetable seller تقریبا همون شعر عرفانی ( کوچه بازاری  و طنز ) خودمونه ولی انگلیسی و امریکایی شدشه . سبکش همونه . به جای

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch