رایانت فاضلی

اعداد یونانی یا اعداد رومی در واقع علاماتی هستند که از ترکیب با هم به عدد های مختلف تبدیل می شوند . برای یادگیری این اعداد باید ابتدا با هر علامت آشنا شوید و بعد قانون آنها را بدانید . لیست کلیه اعداد در زیر آمده است . برای آشنایی با این لیست اعداد اصلی را برایتان نام می بریم .

 

1=I

5=V

10=X

50=L

100=C

500=D

1000=M

 

این لیست اعداد اصلی می باشد . برای رسیدن به باقی اعداد این شکل ها را در کنار هم تکرار میکنیم .برای شمارش دو قانون را باید در نظر گرفت :

اول – اعداد بزرگتر در سمت چپ نوشته می شوند .

دوم – اعداد کوچکتری که در سمت چپ نوشته شوند از عدد اصلی کم می شوند .

سوم – هیچ کاراکتری بیش از 3 بار تکرار نمی شود .

 

اعداد رومی و یونانی
اعداد یونانی اعداد رومی

 

برای نمونه علامت I که معادل عدد 1 است. با تکرار دو یا سه بار به اعداد 2 و 3 می رسیم. ولی برای نوشتن عدد 4 باید از عدد 5 یک عدد کم کنیم . پس چهار می شود IV . عدد بعد V معادل 5 است و با قرار گیریI در سمت رایست مقدار 1 به V که معادل 5 است اضافه شده و 6 را خواهیم داشت .

 

مثال عددی به رومی

برای یک مثال سخت تر اگر عدد  چند سال پیش را بخواهیم داشته باشیم :

1396

1000 می شود : M

300 می شود : 3 تا C یعنی = CCC

90 می شود : 100 منهای 10 = XC

6 می شود : 5 به علاوه 1 = VI

پس عدد امسال میشه = MCCCXCVI

برای اینکه بدونین اعداد دیگه چجوری میشن لیست این اعداد رو براتون این زیر میاریم .

خواندن  ساخت کارنامه تحصیلی در اکسل

 

اعداد یونانی

1=I

2=II

3=III

4=IV

5=V

6=VI

7=VII

8=VIII

9=IX

10=X

11=XI

12=XII

13=XIII

14=XIV

15=XV

16=XVI

17=XVII

18=XVIII

19=XIX

20=XX

25=XXV

30=XXX

40=XL

44=XLIV

50=L

55=LV

60=LX

65=LXV

70=LXX

75=LXXV

80=LXXX

85=LXXXV

90=XC

95=XCV

100=C

195=CXCV

200=CC

255=CCLV

300=CCC

347=CCCXLVII

400=CD

500=D

600=DC

700=DCC

800=DCCC

900=CM

1000=M

اغلب از اعداد 1 تا 12 رومی یا یونانی در ساعت ها استفاده میگردد

 

اعداد یونانی اعداد رومی
اعداد یونانی اعداد رومی

 

امیدوارم که براتون جالب و مفید بوده باشه .

 

منبع : رایانت

محمد فاضلی

محمد فاضلی

محمد فاضلی هستم . متولد 8 تیر 1363 . لیسانس حسابداری دارم . دانشجوی کارشناسی کامپیوتر هستم. از سال 1385 با مجموعه وشمگیر رایانه در خدمت عزیزان گنبدی بودیم و از سال 1391 هم با عنوان رایانت در خدمت شما هستیم.