رایانت فاضلی

محاسبه توان واقعی پاور

پاور یکی از مهمترین قطعات کامپیوتر و حساسترین آنهاست . چرا که با خرابی هر قطعه ای هر چند سیستم از کار می افتد. ولی معمولا آسیب جدی به باقی قطعات وارد نمی شود . ولی با خرابی پاور علاوه

ادامه مطلب »