رایانت فاضلی

فيلتر کردن در اكسل

در نرم افزار اكسل و در جداول مختلف مي تونيم از برنامه بخوايم كه مطالب رو به ترتيب كنه . اونم بدون ذره اي نگراني از برهم خودن نظم جدول. آموزش فيلتر کردن در اكسل را همراه ما باشید .

ادامه مطلب »