رایانت فاضلی

سطر و ستون ثابت در اكسل

كساني كه با برنامه اكسل كار كردن ميدونن كه اكسل يك برنامه محاسباتي و صفحه گسترده ههست كه بيشتر براي داده كاوي و نمايش نمودار هاي مختلف و انجام عمليات محاسباتي استفاده ميشه . در اين سري از مقالات مي

ادامه مطلب »