رایانت فاضلی

بدافزار Xpiro بدافزاری مستقل از معماری خاص

پس از اینکه خانواده‌‌ی بدافزار‌های Xpiro مدتی را در خاموشی سپری کرده‌اند. این بدافزار‌ها این بار با سر و صدای زیاد. و البته قابلیت‌های بی‌شک خطرناکی بازگشته‌اند. بدافزار Xpiro بدافزاری مستقل از معماری خاص در نمونه‌های قدیمی از این بدافزار.

ادامه مطلب »