رایانت فاضلی

lojvu حخحعح

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

مخترع تبلیغ پاپ آپ از دنیای اینترنت معذرت خواست

۲۰ سال از زمانی که آگهی‌های پاپ‌‌آپ ( popup ) به دنیای اینترنت هجوم آورده‌اند و مایه عدم آسایش چشم بینندگان صفحات وب شده‌اند می‌گذرد، امروز مخترع تبلیغ‌های پاپ‌آپ بخاطر

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch