رایانت فاضلی

GPT: GUID Partition Table

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

تفاوت MBR و GPT و کدام یک بهتر است؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام افزودن یک دیسک جدید، سیستم عامل از شما بخواهد که بین استانداردهای GPT و MBR یکی را برای پارتیشن خود انتخاب

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch