رایانت فاضلی

Cryptocurrency

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

رمز ارز چیست

ارز دیجیتال، ارز مجازی یا کریپتو کانسی، شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است و استفاده از اصطلاحات بیت کوین، آلت کوین، توکن،

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch