رایانت فاضلی

پورت های تصویر

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

آشنایی با پورت های کامپیوتر – پورت تصویر

کارت گرافیک وسیله نمایش زحمات کامپیوتر بر روی مانیتور و تلویزیون است . برای این کار باید کارت گرافیک از طریق اسلات های مختلف به مادربرد وصل گردد و مانیتور

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch