رایانت فاضلی

نخستین نبرد کوروش

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

زندگی نامه کوروش کبیر

کوروش کبیر یکی از بزرگترین پادشاهان هخامنشی است که حدود ۵۵۰ سال قبل از میلاد زندگی میکرده. سخنان کوروش بزرگ سال‌هاست که در بین مردم رواج دارد. زندگی نامه کوروش

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch