رایانت فاضلی

نحوه ساخت یک کانکشن پرتابل در محیط ویندوز

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

نحوه ساخت یک کانکشن پرتابل در محیط ویندوز

همان‌‌طور که می‌‌دانید در محیط ویندوز برای اتصال به یک شبکه خاص نظیر اینترنت، بایستی یک کانکشن (Connection) ساخت و از طریق آن به شبکه مورد نظر متصل شد. هنگامی

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch