رایانت فاضلی

مخترع تبلیغ پاپ آپ از دنیای اینترنت معذرت خواست

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

مخترع تبلیغ پاپ آپ از دنیای اینترنت معذرت خواست

۲۰ سال از زمانی که آگهی‌های پاپ‌‌آپ ( popup ) به دنیای اینترنت هجوم آورده‌اند و مایه عدم آسایش چشم بینندگان صفحات وب شده‌اند می‌گذرد، امروز مخترع تبلیغ‌های پاپ‌آپ بخاطر

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch