رایانت فاضلی

قضاوت ممنوع

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

زود قضاوت نکنیم – داستان کوتاه

زود قضاوت نکنیم – پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی اورژانسی، پزشک با عجله راهی بیمارستان شد، او پس از اینکه جواب تلفن را داد، بلافاصله

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch