رایانت فاضلی

صهدطح

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

حذف منوي ورود نام كاربري ويندوز XP

در ويندوز XP براي افزايش امنيت بيشتر معمولا تصاوير نام كاربري هاي موجود در ويندوز به شما نمايش داده مي شه تا راحت تر بتونيد به كاربري خودتون وارد بشيد

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch