رایانت فاضلی

شگفت‌انگیزترین طلوع خورشید با گرفتگی حلقوی

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

شگفت‌انگیزترین طلوع خورشید با گرفتگی حلقوی

چندی پیش در استرالیا خورشیدگرفتگی حلقوی اتفاق افتاد و تصاویر متعددی از آن توسط دوست داران آسمان ثبت و ارسال شد، اما این تصویر از تونی اوبرایان که خورشیدگرفتگی را

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch