رایانت فاضلی

كدی كه مكانیزم راه‌اندازی امن ویندوز 8 را دور می‌زند

این حملات به علت اشتباهات تولید کنندگان رایانه در پیاده‌سازی UEFI ممکن می‌گردد. كدی كه مكانیزم راه‌اندازی امن ویندوز 8 را دور می‌زند به گفته یک گروه از محققان امنیتی، مکانیزم راه‌اندازی امن در ویندوز 8 در رایانه‌های برخی از

ادامه مطلب »