رایانت فاضلی

شباهت یلدا با جشن‌های دیگر اقوام

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

مفهوم شب یلدا

..شب یَلدا یا شب چلّه یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است.در این جشن، طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم‌کرهٔ شمالی، که

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch