رایانت فاضلی

سیستم رتبه دهی الکسا

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

اینترنتی

چرا الکسا بازنشسته میشود ؟

حتما شما هم با خبر شدین که آمازون میخواد سیستم امتیاز دهی الکسا رو بعد از 25 سال بازنشسته و تعطیل کنه .میخوایم براتون 10 مطلب که باعث شد شرکت

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch