رایانت فاضلی

جهانی شدن چیست

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

جهانی شدن چیست ؟

سئوال : جهانی شدن چیست ؟ پاسخ:مثلا مرگ شاهزاده دايانا.   سئوال:چگونه؟ پاسخ: يك شاهزاده‌ي انگليسي (دايانا) همراه با نامزد مصري خود،سوار بر يك خودروي آلماني با پيشرانه‌ي (موتور) هلندي

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch