رایانت فاضلی

ترفندهای امنیتی کروم

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

ترفندهای امنیتی کروم

گوگل کروم امکانات امنیتی بسیاری در خود دارد. این مرورگر به طور داخلی دارای قابلیت‌های سندباکسینگ و محدودسازی‌های منحصر به فردی است. در ضمن، خودش را به طور خودکار و

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch