رایانت فاضلی

تاریخچه شرکت مایکروسافت

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

تاریخچه شرکت مایکروسافت

مایکروسافت یا میکروسافت (به انگلیسی: Microsoft) (گرفته‌شده از Microcomputer software) یک ابر شرکت چند ملیتی آمریکایی است. که دفتر مرکزی آن در شهر ردموند، ایالت واشینگتن قرار دارد. مایکروسافت یک

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch