رایانت فاضلی

تاریخچه شرکت آی بی ام

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

آشنایی با شرکت IBM

آشنایی با شرکت IBM . شرکت آی بی ام | IBM ابتدا در ژوئن سال 1911 میلادی (خرداد ماه 120 ه.ش) در شهر نیویورک با ادغام سه شرکت بزرگ آن

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch