رایانت فاضلی

برگذاري دوره مقدماتي هك كاربردي

آموزش های دیگر ما رو هم دنبال کنید.

برگذاري دوره مقدماتي هك كاربردي

برگذاري كلاس هك كاربردي توسط رایانت اين اولين دوره است . استادشم خودمم . تعداد جلسات 10 جلسه 2 ساعتست و تعداد شرکت کنندگان هم 10 نفر

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch