رایانت فاضلی

كلید های میانبر ویندوز

كلید های میانبر ویندوز

بیش از ۲۰۰ نوع از كلید های میانبر ویندوز XP که در تقریبا تمام ویندوز ها قابل استفاده هستند . شاید با کمی تفاوت در ویندوز های جدیدتر.  ولی چه از ویندوز XP استفاده کنین و چه از ویندوز 7

ادامه مطلب »