گالری عکس


آرزوي هر دختري
توي اين روزا هر كس يه آرزويي داره . انشالله كه همه به آرزوهاي حلال خودشون برسن.

آرزوي هر دختري
آرزوي هر دختري

مناظر از نگاه يك خلبان
“جوردی مارتین گارسیا” خلبان اسپانیایی در طی 15 سال عکس های زیبایی را، درون کابین خلبان از مناظر اطرافش به ثبت رسانده است.

56d9eca204

21aad7e1b9 34a9b9dcd9 42ed7feb75 67a8aab351 187de03be4 c588ebdac1 fb0b081c9a

ازدواج پيچي

اينم از نامزدي و ازدواج پيچ و مهره یا ازدواج به سبک پیچی یا ازدواج پيچي تصویری طنز از زندگی ما .

ازدواج پيچي
ازدواج پيچي