رایانت فاضلی

نوحه علم اگر از دست علمدار زمین نمیخورد

علم اگر ازدست علمدار زمین نمیخورد
دگر کسی به زیرتازیانه ها نمیمرد


چون کمر بهر طواف عشق بست
درطواف اولش افتاد دست


دور دوم درمصاف دلبرش
ازبدن افتاد دست دیگرش


دور سوم خون به جای اشک خورد
تیر دشمن آمد و بر مشک خورد


دور چهارم داشت عزم ترک سر
کرد پیش تیر چشمش را سپر


علم اگر از دست علمدار زمین نمیخورد
دگر کسی به زیرتازیانه ها نمیمرد


دور پنجم از عمود آهنین
گشت سرو قامتش نقش زمین


گشت در دور ششم ازتیغ تیز
قطعه قطعه عضو عضوش ریز ریز


شد سرا تا پا زخم پیکرش
دید زهرا را به بالای سرش


با زبان حال می گفتش بتول
آفرین عباس من حجت قبول


علم اگر ازدست علمدار زمین نمیخورد
دگر کسی به زیرتازیانه ها نمی مرد

 

مطالب مشابه .:  پیام تبریک عید قربان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.