پیر مرد و لالایی پیرزن + تصویر و متن

پیر مرد و لالایی پیرزن + تصویر و متن

پیر مرد و لالایی پیرزن داستان زندگی همه ماست و نمونه بارز تا وقتی چیزی رو داریم قدرش رو نمیدونیم .

پیر مرد و لالایی پیرزن
پیر مرد و لالایی پیرزن

Save

Save

این اتفاقیه که برای همه ما می تونه بیافته.

پیرمرد از صدای خروپف هر شب پیرزن شکایت داشت . پیر زن هرگز نمی پذیرفت. شبی پیرمرد آن صدا را ضبط کرد که صبح حرفش را ثابت کند. اما صبح پیرزن دیگر هرگز بیدار نشد و آن صدای ضبط شده لالایی هر شب پیرمرد شد …

دیدن مطلب  بخشيدن دوست و دشمن
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها