رایانت فاضلی

در صورتی که تمایل به خرید یا دریافت خدمات دارید میتوانید از طریق فرم زیر مبلغ مورد نظر را برای ما واریز نمایید. در صورتی  که تمایل به انجام کارت به کارت دارید لطفا ابتدا از طریق برنامه موبایل یا خودپرداز بانکی یا … هزینه مورد نظر را ( بعد از هماهنگی ) برای ما کارت به کارت نموده و بعد در فرم زیر بعد از وارد کردن مشخصات جهت واریز گزینه پرداخت غیر آنلاین را انتخاب نموده و مشخصات واریز خود را ثبت نمایید.

 

بانک سامان
شماره کارت: 7381 3510 8610 6219
شماره حساب: 1 – 864406 – 9441
شماره شبا: 01 4060 0864 8060 9441 0560 IR71
به نام: آقای محمد فاضلی
بانک رسالت
شماره کارت: 4376 8994 7210 5041
شماره حساب: 1 – 8530926 – 10
شماره شبا: 01 9260 8530 0011 0010 0700 IR92
به نام: آقای محمد فاضلی
بانک صادرات
شماره کارت: 1761 3549 6976 6037
شماره حساب: 116588841001
شماره شبا: 01 8410 6588 0011 0000 0190 IR61
به نام: آقای محمد فاضلی
بانک رسالت
شماره کارت: 7667 2810 3373 6104
شماره حساب: 5657087650
شماره شبا: 50 0876 5657 0000 0000 0120 IR31
به نام: آقای محمد فاضلی