سر بریده میرزا کوچک خان جنگلی + عکس

سر بریده میرزا کوچک خان جنگلی + عکس

در حالی که میرزا بسیاری از یاران جنگلی خود را در مسیر از دست داده بود، در کوه‌های تالش گرفتار سرمازدگی شد و به دست یکی از عوامل سالار شجاع کشته و سرش بریده شد. خالو قربان که روزگاری خود از همرزمان او بود سر بریده میرزا را برای رضاخان سردار سپه به تهران برد. سر بریده میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی

به گزارش فرجام، با خروج قوای روسیه و انگلیس از گیلان و پیوستن وابسته نظامی شوروی به قوای دولتی ایران و حرکت آن برای سرکوب دولت انقلابی و تسلیم خالو قربان به این قوا، میرزا بار دیگر تنها باقی ماند. روس‌ها نیز براساس توافق با دولت ایران از کمک نظامی به جنگلی‌ها خود داری کردند. نبرد قوای دولتی با نیروهای اندک جنگل شدت یافت و سرانجام در ۱۲ آبان ۱۳۰۰ رشت به تصرف قوای دولتی درآمد، اما میرزا به همراه یاران خود به جنگل پناه برد و مقاومت خود را ادامه داد.
سردار بی‌سر، ای غرور جنگل گیل

سردار جنگل
سردار جنگل

Save

دیدن مطلب  میم مثل مرد - روز مرد مبارک
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها