دریافت خلافی خودرو با SMS

دریافت خلافی خودرو با SMS

با اجرای این طرح مالکان خودرو برای پیگیری و کسب اطلاع از خلافی خودروی خود می‌‏توانند با ارسال شماره ۱۷ رقمی کارت خودرو (ترکیبی از حروف و اعداد که با IRشروع شده و به صورت عمودی در پشت کارت خودرو نوشته شده) به شماره ۳۰۰۰۵۱۵۱ از میزان تخلفات خود مطلع شوند. دریافت خلافی خودرو با SMS

دریافت خلافی خودرو با SMS

گفتنی است این شماره که VIN نامیده می‌شود تنها در کارت‌های جدید وجود دارد.

اطلاع از خلافی خودرو که در زمان کوتاهی صورت می‌گیرد، با ارایه تعداد و مبلغ خلافی خودرو می‌‏تواند حرکت مناسبی برای اطلاع ‏رسانی و جلوگیری از برخی مراجعات باشد.

منبع : آفتاب

Save

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها