به گزارش خبرگزاری برنا، عکس زیر، تصویری کمتر دیده شده از جهان پهلوان تختی است که پسرش – بابک – را در آغوش گرفته است.

باشگاه خبرنگاران با انتشار این تصویر، نوشت: امان از روزگار بی‌رحم و بی‌مروت که چند صباحی بعد، آنچه کرد که نباید می‌کرد.

عکس زیر، تصویری کمتر دیده شده از جهان پهلوان تختی است که پسرش – بابک – را در آغوش گرفته است.

جهان پهلوان تختی و پسرش بابک
جهان پهلوان تختی و پسرش بابک