بخشیدن دوست و دشمن

بخشیدن دوست و دشمن

بخشیدن یک دشمن،

آسان‌تر از

بخشیدن یک دوست است . . .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها